Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Chủ động bám sát địa bàn” Chìa khóa thành công trong công tác tham mưu giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp nổi lên về an ninh trật tự

Trần Hải Châu

Tóm tắt


“Chủ động bám sát địa bàn” Chìa khóa thành công trong công tác tham mưu giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp nổi lên về an ninh trật tự

Toàn văn: PDF