S. 47 (2013)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Môđun tựa tự do trên miền Dedekind Tóm tắt PDF
Mỵ Vinh Quang 5
Bóng khuyết của một đoạn trong poset các vecto Boole Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Huy, Trần Huyên 17
Nhóm đối đồng điều của các đại số Lie toàn phương cơ bản Tóm tắt PDF
Dương Minh Thành 25
Phạm trù mô hình và tính duy nhất của phạm trù ổn định Tóm tắt PDF
Phan Duy Nhất 37
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu YFeO3 kích thước nanomet bằng phương pháp đồng kết tủa Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tiến, Dương Thu Đông, Phạm Quỳnh Lan Phương, Nguyễn Thị Minh Thúy 45
Tổng hợp một số dẫn xuất của [(benzimidazol-2-yl)sulfanyl]acetamide Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công, Phạm Xuân Phú 55
Xác định hàm lượng lân trong đất ở Nông trường cao su Nhà Nai, Bình Dương bằng phương pháp trắc quang Tóm tắt PDF
Trần Thị Lộc 61
Đánh giá tổng hợp hiệu quả của các mô hình nông lâm kết hợp theo hướng phát triển bền vững dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Hoàng Sơn 61
Nghiên cứu tiềm năng tự nhiên phục vụ phát triển du lịch theo hướng bền vững ở tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt PDF
Trịnh Phi Hoành 76
Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển du lịch sinh thái khu vực vườn cây ăn trái Lái Thiêu, Bình Dương Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiển 87
Ảnh của sử dụng phối trộn thuốc trừ sâu hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Fenobucarb cho lúa đến enzyme cholinesterase ở cá Rô đồng Anabas testudineus (Bloch, 1792) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Công, Phạm Hữu Nghị 98
Ảnh hưởng của mật độ nuôi lên tốc độ sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá Khoang cổ cam trưởng thành Amphiprion percula (Lacépède, 1802) Tóm tắt PDF
Trần Thị Lệ Trang, Trần Văn Dũng 105
Tình hình kháng kháng sinh của Acinetobacter baumannii phát hiện được tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Ngô Thị Hồng Phương, Nguyễn Quốc Hiệu, Cao Hữu Nghĩa, Vũ Lê Ngọc Lan, Trần Thái Thanh 112
Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thích hợp để chủng Aspergillus terreus Đ1 phân lập từ rừng ngập mặn Cần Giờ sinh tổng hợp chất kháng sinh Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh Định, Trần Thanh Thủy 119
Áp dụng chỉ số sinh trưởng (MI) của tuyến trùng (Nematoda) làm chỉ thị đánh giá chất lượng nước ở kênh Khe Đôi và kênh nước thải nuôi tôm tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Ngô Thị Lan 132
The seasonality expressed in motility of frog Rana ridibunda Pall 1771 erythrocytes and leukocytes in agarose gel under the influence of the temperature Tóm tắt PDF
Vo Van Thanh, Chernyavskikh S.D., Do Huu Quyet, Bukovtsova I.S. 142
Molecular outflows and the origin of brown dwarfs Tóm tắt PDF
Phan Bao Ngoc 148
Estimation of systematic error of the gamma tomography for correction of self-attenuation in assay of radioactive waste Tóm tắt PDF
Tran Quoc Dung 155
Vitrification process of monatomic Lennard-Jones system with free surfaces Tóm tắt PDF
Le Nguyen Tue Minh, Vo Van Hoang 163
Xác định độ dày vật liệu thép chịu nhiệt tại vùng bị ăn mòn bằng phương pháp Monte Carlo kết hợp với phương pháp giải tích Tóm tắt PDF
Hoàng Đức Tâm, Trần Thiện Thanh, Trịnh Văn Danh, Võ Thị Thắm, Châu Văn Tạo 172
Biểu hiện bão hòa trong phổ sóng điều hòa bậc cao của phân tử H2+ dao động Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Ty 184
Quang trắc sao qua hệ kính Takahashi tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Cao Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Mẫm, Nguyễn Phước 193


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100