Chi tiết về Tác giả

HOÀI VĂN, NGUYỄN

  • S. 3 (2013) - KHOA HỌC NHÂN VĂN
    Chính sách sử dụng người tài, xây dựng đội ngũ quan lại trong sạch vững mạnh thời Lê Thánh Tông
    Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X