Chi tiết về Tác giả

HẠNH, BÍCH

 • S. 1 (2013) - THÔNG TIN
  Học viện Khoa học xã hội tổ chức xét duyệt hệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2013
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2013) - THÔNG TIN
  Lễ khai giảng nghiên cứu sinh, cao học đợt 1 năm 2013
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2013) - THÔNG TIN
  Hội diễn văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
  Tóm tắt  PDF


Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X