Nhân lực Khoa học xã hội, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

HUỲNH CẨM THANH

Tóm tắt


Trên cơ sở nhận thức về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu, bài viết nêu lên một số ý kiến về hướng tiếp cận khi tổ chức hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong hệ thống giáo dục ở nước ta hiện nay.

Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X