Tạp chí Ngôn ngữ, S. 10 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngôn ngữ học với việc dạy học tiếng Pháp

Trần Đình Bình

Tóm tắt


2012 là năm Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, trước kia là Khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội kỉ niệm 50 năm thành lập (1962 - 2012). Nhân dịp này, chúng tôi muốn nói về những đóng góp quan trọng của ngôn ngữ học vào việc giảng dạy tiếng Pháp, trong đào tạo giáo viên tiếng Pháp để phục vụ nhu cầu của đất nước từ ngày thành lập Khoa đến nay.

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519