Chi tiết về Tác giả

BÍCH THU, CHỬ

  • S. 5 (2011) - LỊCH SỬ - VĂN HÓA
    Triển lãm quốc tế Thượng Hải 2010: Giá trị văn hóa truyền thống góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia của Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670