Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, S. 12 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gia nhập WTO làm phong phú thêm nhận thức về phát triển đất nước trong điều kiện kinh tế toàn cầu

CHU THÙY LIÊN (dịch)

Tóm tắt


      Trích bài phát biểu của Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Diễn đàn cấp cao nhân kỷ niệm 10 năm ngày Trung Quốc gia nhập tổ chức Thương mại thế giới ngày 10-12-2011.

Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670