S. 9 (2008)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Tuyên ngôn về Quyền Con người năm 1948 của Liên Hợp Quốc và vấn đề an ninh con người PDF
Nguyễn Quốc Hùng 3
Nga - Gruzia: cuộc xung đột làm thay đổi định hướng an ninh châu Âu PDF
Đỗ Minh Cao 9
Từ Kosovo và Montennegro đến Nam Ossetia và Abkhazia cùng những khu vực ly khai khác PDF
Đức Minh Hoài Phương 16

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Dầu khí và chiến lược năng lượng của Nga PDF
Nguyễn Cảnh Toàn 25
Vài nét về thị trường lao động và vấn đềviệc làm của phụ nữ ở Liên bang Nga PDF
Phạm Thanh Vân 41

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Các vai trò, chức năng, đặc điểm của xã hội dân sự PDF
Đinh Công Tuấn 50
Tiếp xúc và ảnh hưởng văn hoá giữa châu Âu và Bắc Mỹ PDF
Văn Ngọc Thành, Trịnh Nam Giang 58

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Nhìn nhận về cuộc sống của lưu học sinh Việt Nam trong các trường đại học ở Grenoble PDF
Nguyễn Minh Nguyệt 69

THÔNG TIN

Hệ thống an sinh xã hội Tây Ban Nha PDF
Trịnh Thành Vinh 77


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581