S. 10 (2008)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Nước Nga với một số nước đối tác ở Đông Nam á trong thập niên đầu thế kỷ XXI Tóm tắt PDF
Ngô Tất Tố 3
Chiến tranh với Gruzia là sự cáo chung chính sách đơn cực của Mỹ Tóm tắt PDF
Bủi Hiền 15
Xung đột tại nam Ossetia: một mẫu hình xung đột thời đại toàn cầu hoá Tóm tắt PDF
Đỗ Sơn Hải 24

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Vài nét về cộng đồng người Việt Nam ở một số nước Đông Âu Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thuấn 30
Vài nét về quá trình phát triển chính sách cạnh tranh của Liên minh Châu Âu Tóm tắt PDF
Đặng Minh Đức, Trịnh Thị Hiền 38

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của xã hội dân sự cấp toàn cầu và khu vực Liên minh Châu Âu (EU) Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 44
Tính sáng tạo trong văn hoá phương Tây - nhìn từ góc độ kinh tế. Tóm tắt PDF
Lương Văn Kế 56

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Cách mạng Tháng mười và đổi mới tư duy đối ngoại tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Dương Huân 64
Hàng rào kỹ thuật của EU và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu đối với các doanh nghiệp Hà Nội. Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Khải, Đào Ngọc Tiến 75


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581