S. 6 (2008)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Nước Pháp và nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng châu Âu luân phiên năm 2008 Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Quân 3
Những nỗ lực của nước Nga nhằm tăng cường vai trò cường quốc trong quan hệ quốc tế. Tóm tắt PDF
Phan Văn Rân 9
Nhìn lại cuộc đối đầu giữa Anh và Inđônêxia trong vụ khủng hoảng Eo biển Sunda Tóm tắt PDF
Đỗ Trọng Quang 16

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Vài nét về chính sách thuế của Pháp từ năm 1816 đến 1914 Tóm tắt PDF
Hồ Tuấn Dung 26
Vài nét về tiêu chuẩn quản lý môi trường châu Âu Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Huyền, Đinh Ngọc Linh 30
Kinh nghiệm thu hút sử dụng vốn ODA EU tại các nước Châu Á Tóm tắt PDF
Hoàng Xuân Trung 39

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Kinh nghiệm tiếp thu các giá trị của văn hoá phương Tây ở Trung Quốc từ khi cải cách - mở cửa đến nay (12/1978-2008) Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 45
Vài nét so sánh về Khối Thinh vượng chung và Cộng đồng Pháp ngữ Tóm tắt PDF
Bùi Hồng Hạnh 54

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Tiếp cận văn hoá thế giới nhìn từ kinh nghiệm Việt Nam trong thế kỷ XX Tóm tắt PDF
Vũ Dương Ninh 59

THÔNG TIN

Thành phố Dijon: những nét văn hoá Pháp đặc biệt Tóm tắt PDF
Nguyễn Mnh Nguyệt 67


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581