S. 4 (2011)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam - Ucraina. Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 3
Một số điều chỉnh chính sách của Ucraina giai đoạn sau khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tóm tắt PDF
Nguyễn An Hà 12
Khai thác tiềm năng và thế mạnh của Ucraina – thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam - Ucraina Tóm tắt PDF
Ngô Tất Tố 20
Hợp tác kinh tế Việt Nam – Ucraina trong những năm gần đây. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Lan 24
Chính sách đối ngoại của Ukraina và vị trí châu Á. Tóm tắt PDF
Trần Phương Hoa 33

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

EU và vấn đề chủ quyền quốc gia của một số nước thành viên. Tóm tắt PDF
Chử Thị Nhuần 41

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Sự hợp tác và cạnh tranh trong quan hệ Mỹ - Nga từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay dưới tác động của nhân tố quốc tế. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huyền Sâm 49
Quan hệ kinh tế Liên Xô - Đức giai đoạn 1922-1941 Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Dũng 56

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Tiềm năng xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường EU. Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thoa 67


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581