S. 9 (2011)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Vai trò của quan hệ Pháp - Đức trong quá trình hình thành chính sách đối ngoại chung của Liên minh châu Âu. Tóm tắt PDF
Bùi Hồng Hạnh, Đoàn Thị Thu Hương 3
Cải cách an sinh xã hội ở châu Âu sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tóm tắt PDF
Trần Phương Hoa 14

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Khủng hoảng nợ công châu Âu: nguyên nhân, biện pháp đối phó của châu Âu và tác động. Tóm tắt PDF
Lê Linh Lan, Đỗ Hoàng Linh 26
Châu Âu: Tái cấu trúc kinh tế hay tái cấu trúc nợ? Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Mai Phương 36
Khủng hoảng nợ công ở châu Âu: nguyên nhân và tác động đến Việt Nam. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Chi, Vũ Quỳnh Loan 43

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Đặc điểm của quá trình Hà Lan xâm nhập Đông Nam Á (đầu thế kỷ XVII – cuối thế kỷ XVIII). Tóm tắt PDF
Lê Thị Mai 54
Vai trò nhà nước và khung pháp lý của công tác xã hội ở LB Nga. Tóm tắt PDF
Nguyễn Cảnh Toàn 67

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Vài nét về chuyến khảo sát, nghiên cứu tại hai nền kinh tế chuyển đổi: Ba Lan và Hungary Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 76
Nâng cao khả năng xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam vào thị trường Liên minh Châu Âu (EU). Tóm tắt PDF
Hoa Hữu Cường 79


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581