S. 8 (2011)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Khủng hoảng nợ công ở một số nước châu Âu - Thực trạng và vấn đề Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn 3
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) lần thứ 10. Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn Tuyên 13
Pháp luật tố tụng hình sự Liên bang Nga với việc bảo vệ các quyền con người. Tóm tắt PDF
Lê Cảm 17

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Tìm hiểu Công đoàn ở Thụy Điển. Tóm tắt PDF
Salvo Leonardi 25
Tìm hiểu về Công đoàn ở Italy Tóm tắt PDF
Salvo Leonardi 38
Thành lập Công đoàn cho các công nhân chưa gia nhập Công đoàn: nghiên cứu trường hợp Tây Ban Nha. Tóm tắt PDF
Pablo Sanchez Centtelas, Stephen Bouquin 53

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Đảng Xã hội Dân chủ Đức: lược trình 135 năm từ truyền thống đến hiện đại (1875-2010). Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Giáp 62

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Thành tựu, hạn chế và một số vấn đề đặt ra đối với quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động ở Việt Nam. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huyền 72


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581