S. 7 (2011)

Mục lục

CHÍNH TRỊ-AN NINH CHÂU ÂU

Một số vấn đề về mô hình phát triển Thụy Điển. Tóm tắt PDF
Đinh Công Tuấn, Ngô Xuân Đức 3
Thương mại Nga –Trung: từ khía cạnh chính trị - kinh tế. Tóm tắt PDF
V. Ja. Portjakov 21
Thực trạng và triển vọng của Hiệp ước về Các lực lượng vũ trang Thông thường (CFE) trong quan hệ giữa Nga và NATO. Tóm tắt PDF
Lê Duy Thắng 35

KINH TẾ - PHÁP LUẬT CHÂU ÂU

Đồng EUR trên thị trường tài chính quốc tế hiện nay: vị thế và các yếu tố ảnh hưởng. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vũ Hà, Nguyễn Thanh Huệ 45
Công nghệ WEBGIS và nhu cầu sử dụng các dịch vụ WEBGIS. Tóm tắt PDF
Chu Thị Hồng Hải 61
Khủng hoảng nợ công châu Âu liệu sắp đến hồi kết? Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhâm 70

LỊCH SỬ - VĂN HOÁ - XÃ HỘI CHÂU ÂU

Tiếp xúc văn hóa Đông – Tây thời cận thế: trường hợp Hà Lan và Nhật Bản. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hoàn 76

QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU ÂU

Một số kết quả trong chính sách đối ngoại của Liên Xô với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Á (1945 - 1985) qua nguồn sử liệu Liên Xô/Nga. Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Vân 87


Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581