Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tăng cường hợp tác Á – Âu, cùng ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


     Bài phỏng vấn PGS TS Đinh Công Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu nhân kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 10 tổ chức tại Hunggari tháng trong 2 ngày 06 và 07 tháng 6 năm 2011.


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581