Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội ở Phần Lan sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008 - 2011).

Đinh Công Tuấn

Tóm tắt


       Đề cập đến những thách thức của hệ thống An sinh xã hội ở Phần Lan hiện nay và  sự điều chỉnh chính sách ASXH ở Phần Lan sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu (2008 - 2011).


Toàn văn: PDF

Nghiên cứu Châu Âu, ISSN: 0868-3581