Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BỆNH DO VIRUT HERPES Ở CHÓ

Alain FONTBONNE

Tóm tắt


Tóm tắt:

 Bệnh do virut herpes ở chó là một bệnh truyền nhiễm do alphaherpesvirus gây ta rối loạn sinh sản. Virut cũng có thể thấy trong hội chứng "ho chuồng chó". Sau khi nhiễm, con vật bị biến đổi huyết thanh và trở thành dương tính huyết thanh. Sau đó, nếu bảo hộ miễn dịch của chó nhiễm bệnh đủ để kiểm soát nhiễm trùng, virut sát nhập vào ADN tế bào và chó trở thành âm tính huyết thanh. Virut trở thành "ẩn" trong nhiều khí quan và có thể tái hoạt động vào khi có "stress" hoặc suy giảm miễn dịch. Tỷ lệ virut trên thế giới rất cao, mặc dù những nghiên cứu về tỷ lệ huyết thanh còn ít, nhưng đã thấy tỷ lệ con vật âm tính huyết thanh mang virut rất cao trong các bệnh phẩm máu (hiện tượng ẩn). Virut tái hoạt động ở số lớn chó do có stress hoặc thiếu vệ sinh. Chẩn đoán huyết thanh học có ích để nắm bắt tình trạng chăn nuôi hơn là phát hiện ra một cá thể. Ngày nay, tìm ADN virut bằng khuếch đại gen (PCR) là phương pháp tin cậy. Về phòng bệnh, vệ sinh chăn nuôi có vai trò chủ đạo. Một số nước tiêm vacxin nhưng phòng bệnh bằng huyết thanh được dùng cho trại có nguy cơ.


Toàn văn: PDF