Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 4 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG TIA HỒNG NGOẠI TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI Ở CHÓ

Phạm Ngọc Thạch và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Nghiên cứu trên 30 chó mắc bệnh viêm phổi và ứng dụng đèn hồng ngoại trong điều trị chúng tôi thấy: khi chó bị viêm phổi thường có các biểu hiện: hắt hơi, ho nhiều, ho khan, chảy nước mũi, khó thở, thở nông và thở nhanh, há mồm để thở, nghe phổi có tiếng ran, tiếng rít và tiếng cọ màng phổi. Chó ủ rũ, mệt mỏi, kém ăn, bỏ ăn; thân nhiệt, tần số hô hấp, tần số tim mạch ở chó  viêm phổi sau khi chiếu đèn hồng ngoại đều cao hơn so với trước khi chiếu. Về chỉ tiêu sinh lý máu: số lượng hồng cầu, tỷ khối huyết cầu, thể tích bình quân của hồng cầu ở chó viêm phổi đều tăng lên sau khi sử dụng đèn hồng ngoại; số lượng bạch cầu cũng tăng cao hơn so với trước. Trong công thức bạch cầu ở chó viêm phổi sau khi sử dụng đèn hồng ngoại, bạch cầu trung tính tăng lên. Trong quá trình điều trị chó viêm phổi, ngoài việc dùng kháng sinh đặc trị và thuốc trợ sức, trợ lực nên sử dụng thêm đèn hồng ngoại để thu được hiệu quả điều trị cao và rút ngắn thời gian điều trị.

Từ khóa: Chó, Viêm phổi, Đèn hồng ngoại; Ứng dụng điều trị


Toàn văn: PDF