Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 1 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BỆNH TRUYỀN LÂY CHUNG GIỮA NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT

Nguyễn Ngọc Tiến

Tóm tắt


1. Giới thiệu chung

Trên thế giới, bệnh truyền lây chung giữa người và động vật được gọi là "zoonosis", bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp do ghép từ "zoo" có nghĩa là động vật với từ "nosos" có nghĩa là bệnh. Bệnh truyền nhiễm chung giữa người và động vật có thể được truyền lây trực tiếp hoặc gián tiếp giữa người và động vật có xương sống khác. Trong chuyên môn, đôi khi bệnh được chia ra làm hai nhóm là anthropozoonosiszooanthroponosis. Nhóm anthropozoonosis gồm những bệnh mà nguồn bệnh chủ yếu là ở trên động vật (động vật có xương sống không phải người) như bệnh lao bò, bệnh dại, bò điên, NIPAH,.., còn nhóm zooanthroponosis gồm những bệnh mà nguồn bệnh chủ yếu ở trên người, nhưng có thể lây truyền cho động vật và sau đó tồn tại trên động vật như một nguồn bệnh thứ cấp tạm thời và tiếp tục lây truyền (bệnh cúm lợn H1N1).


Toàn văn: PDF