Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BỆNH CÚM LỢN

Lê Quang Toản sưu tầm

Tóm tắt


Cúm lợn là một bệnh hô hấp cấp tính do virut cúm nhiễm ở lợn. Năm 2009, các chủng cúm lợn đã biết bao gồm virut cúm C và virut typ A, đặc biệt một vài typ phụ (subtype) H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 và H2N3. Virut cúm có thể di chuyển từ lợn sang người và chim


Toàn văn: PDF