Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BỆNH DO LEPTOSPIRA: NHỮNG THÁCH THỨC HIỆN TẠI CỦA MỘT BỆNH CŨ

Paula Ristow

Tóm tắt


Tóm tắt:

Bệnh do Leptospira (bệnh lepto), một bệnh của người và động vật, được coi là bênh chung trải rộng nhất trên thế giới; hàng năm,  nó gây dịch nặng ở những nước nhiệt đới và đang phát triển. Nguyên nhân gây  bệnh, Leptospira interrogans, là một trùng xoăn dạng xoắn ốc, rất di động. Bảng lâm sàng biến đổi theo sự khác nhau của chi Leptospira và dịch tễ học phức tạp. Các bệnh léptô động vật gây cho nhiều loài có vú, phần lớn ở thể mạn tính và trở thành động  vật mang mầm bệnh. Dạng bệnh ở người hoặc bệnh Weil có tỷ lệ chết cao do leptospira thuộc nhóm huyết thanh Icterohaemorrhagiae. Tiêm vaccin cho người và động vật có hiệu quả hạn chế bởi  vì các vaccin mang dùng là đặc hiệu theo chủng huyết thanh và chỉ bảo vệ được trong thời hạn ngắn. Test vi ngưng kết (MAT) có những bất tiện như không có khả năng xác định bệnh ở những pha sớm tuy nhiên những tiến bộ trong chẩn đoán đang còn dự định. Trên thực tế, phân đoạn gen đơn bội của leptospira và sự phát triển của những dụng cụ di truyền đặc hiệu đánh dấu khởi đầu của kỷ nguyên tiền-gen trong nghiên cứu soắn khuẩn. Những cố gắng hiện nay của chúng ta để hiểu những cơ chế độc lực của leptospira, cũng như là nhắm vào các test chẩn đoán và các vaccin hiệu quả hơn. Đơn vị inh học soắn khuẩn của viện Pasteur Paris, vừa mới xác định được một nhân tố độc lực của leptospira, một protéin của họ OmpA, Loa22 trên bề mặt của vi khuẩn.Protéin Loa22 là 1 ứng viên để phát triển 1 vacxin.

 


Toàn văn: PDF