Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bệnh loét dạ dày ở chó, mèo và thuốc điều trị

Phạm Khắc Hiếu

Tóm tắt


Bệnh loét dạ dày ở chó, mèo và thuốc điều trị

Toàn văn: PDF