Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bệnh tiểu đường ở chó: dịch tễ học, chẩn đoán và điều trị

Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoài Nam

Tóm tắt


Bệnh tiểu đường ở chó: dịch tễ học, chẩn đoán và điều trị

Toàn văn: PDF