T. 54, S. 2 (2016)

Mục lục

Articles

Đánh giá tính năng di truyền quần thể tự nhiên loài thông Đà Lạt (Pinus dalatensis Ferre'-Pinaceae) bằng chỉ thị SSR Tóm tắt PDF
Đinh Thị Phòng, Vũ Thị Thu Hiền, Trần Thị Liễu, Nguyễn Tiến Hiệp 178-189
Ảnh hưởng của sấy khí nóng lên thành phần hóa lý và chất lượng cảm quan màu sắc của Gừng bột (Zingiber officinale) Tóm tắt PDF
Đào Nhật Quang, Vũ Thị Hường, Hoàng Quốc Tuấn 198-206
Các Glucoside và dẫn xuất của Ure phân lập từ quả Ươi (Scaphium Macropodum (MIQ) Beumee) Tóm tắt PDF
Vũ Anh Tú, Châu Ngọc Điệp, Nguyễn Hữu Toàn Phần, Nông Văn Duy, Nguyễn Thị Diệu Thuần, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hoài Nam, Châu Văn Minh 207-213
Các hợp chất Vlavonoid và Triterpenoid phân lập từ lá và cành loài Callistemon Citrinus và tác dụng ức chế của chúng đến sự sản xuất No trên dòng đại thực bào RAW264.7 bị kích thích viêm bởi LPS Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Ngọc Khanh, Hồ Việt Đức, Trần Thu Hường, You Chul Kim, Phạm Quốc Long, Young Ho Kim 214-223
Đặc trưng của Glucomanan từ cây Nưa thái (Amorphopphallus Palomensis) ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến An, Đỗ Trường Thiện, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Huệ, Vũ Thị Minh Thư, Lại Thị Thu Trang 224-230
Tổng hợp N-methylpyrrolidin theo phương pháp hóa học xanh Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Anh Tuấn, Phan Thanh Thảo, Trịnh Thị Thanh Huyền 231-237
Ảnh hưởng của Vi khuẩn lam (Nostoc calcicola) đối với hệ thống chống ôxi hóa Tóm tắt PDF
Mai Văn Chung, Mai Thanh Huyền, Đinh Thị Trường Giang 238-248
Nghiên cứu quá trình khâu mạch quang của hệ nhựa Epoxy dian/poly (tetrahydrofuran) Divinyl ete Tóm tắt PDF
Đào Phi Hùng, Nguyễn Anh Hiệp, Mạc Văn Phúc 249-257
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo siêu vật liệu không phụ thuộc vào phân cực sóng điện từ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền, Vũ Đình Quý, Trịnh Thị Giang, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Đình Lãm 258-265
So sánh trạng thái dao động mất cân bằng và võng trục của máy turbine cỡ lớn Tóm tắt PDF
Ngô Văn Thanh 266-275
Nghiên cứu tính bền vững của bộ điều khiển tuyến tính hóa phản hồi thích nghi cho các hệ cơ khí đầy đủ cơ cấu chấp hành có nhiều bất định ảnh hưởng đến đầu vào Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Hiền Trung, Nguyễn Doãn Phước 276-285


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP