T. 53, S. 6 (2015)

Mục lục

Articles

Điều khiển con lắc sử dụng đại số gia tử có kể đến giới hạn của máy kích động Tóm tắt PDF
Bùi Hải Lê, Trần Quý Cao 695-705
Nghiên cứu sử dụng soldium hypochlorite để thu hồi poly (3-hydroxybuturate) từ chủng vi khuẩn Yangia sp. NĐ199 Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Thược, Lưu Thị Hồi, Trần Hữu Phong 706-714
Nghiên cứu gắn nano bạc lên màng gốm xốp bằng phương pháp khử in-situ Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc Dung, Nguyễn Hoài Châu 715-722
Nghiên cứu quy trình tách chiết và một số đặc tính của coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Phương, Đặng Thị Thu, Lưu Hồng Sơn, Nguyễn Thị Phương Hạnh, Trương Quốc Phong 723-729
Hiệu quả xử lý nitơ trong môi trường giàu nitrate của vi khuẩn phản nitrate phân lập từ nước thải chế biến thủy sản Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Hương, Huỳnh Văn Thanh 730-740
Nghiên cứu tính chất điện và độn bền lão hóa oxi hóa nhiệt của vật liệu nanocompozit eva/silica có sử dụng chất tương hợp EVAgAM Tóm tắt PDF
Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thúy Chinh, Thái Hoàng 741-748
Phương pháp lọc sinh học cải tiến trong xử lý nước thải bệnh viện Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Mạnh, Trần Văn Hòa, Trần Đức Long, Trương Thị Hòa, Hoàng Long 749-759
Nghiên cứu về cấu trúc nguyên tử và cấu trúc từ của La2/3Pb1/3Mn1-xCoxO3 bằng phương pháp nhiễu xạ neutron và synchrotron Tóm tắt PDF
Tô Thanh Loan, I.V. Bobrikov, Trần Thị Việt Nga, Vũ Văn Khải, Nguyễn Huy Sinh 760-769
Vai trò của hệ sinh vật đường ruột trong điều trị khối u của vaccinia virus GLV-1h68 Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Dương, Phạm Việt Cường, Nguyễn Thị Kim Cúc, G.Chen Nanhai, A. Slazay Aladar 770-778
Xác định hàm lượng isoniazid trong nước tiểu người bằng phương pháp trắc quang Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Dũng 779-787
Nghiên cứu tổng hợp Erlotinib hydrochloride Tóm tắt PDF
Tạ Văn Đại, Lê Tất Thành, Phạm Quốc Long, Trần Thị Thu Thủy 788-794
Tổng hợp và tính chất quang của cấu trúc vàng ròng chế tạo bằn phương pháp thế Galvanic Tóm tắt PDF
Ngô Thị Dung, Lê Thị Lữ, Thiều Thị Dung, Vũ Thị Thùy Dương, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Vinh, Nguyễn Thế Vượng, G.Fernig David 795-804


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP