T. 53, S. 3 (2015)

Mục lục

Articles

Nghiên cứu điều chế gói phụ gia sử dụng pha chế nhiên liệu diesohol Tóm tắt PDF
Đỗ Huy Thanh, Nguyễn Thành Vính 317-324
Ảnh hưởng của nồng độ khí oxy thấp và nồng độ khí cacbonnic cao trong môi trường bảo quản đến chất lượng quả ớt tươi Tóm tắt PDF
Phạm Anh Tuấn, Vũ Thị Nga 325-332
Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ các hợp phần đến phản ứng khâu mạch nhựa epoxy biến tính dầu ve bằng polyetylen polyamin Tóm tắt PDF
Đỗ Minh Thành, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Tiến Dũng 340-347
Nghiên cứu quá trình cacbon hóa không hoàn toàn nguồn tinh bột nhằm chế tạo xúc tác để tổng hợp biodiesel từ dầu hạt cao su Tóm tắt PDF
Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Vũ Đình Duy, Hoàng Lê An, Nguyễn Thị Diệu Linh 355-364
Nghiên cứu một số dạng tồn tại của thủy ngân ở vùng cửa sông Bạch Đằng Tóm tắt PDF
Lê Xuân Sinh 372-380
Chế tạo vi lỗ trên màng mỏng Au/Pd nhờ sử dụng xung laser femto-giây Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huyền Trang, Đoàn Hoài Sơn, Cao Thành Lê 381-386
Tuyển chọn, định danh và hoạt tính sinh học của Bacillus spp. phân lập từ hồ nuôi tôm của tỉnh Quảng Trị Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Việt Cường 397-406


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP