T. 51, S. 6 (2013)

Mục lục

Articles

Phân loại nội dung tài liệu Web tiếng Việt Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Phúc, Phạm Trần Vũ, Phạm Công Xuyên, Nguyễn Vũ Duy Quang 669-680
Điều khiển on - off trong bài toán dầm chịu uốn Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhật Thăng, Bùi Hải Lê, Trần Đức Trung, Trần Minh Thúy 681-688
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành hoa in vitro ở cây torenia (Torenia fournieriL.) Tóm tắt PDF
Dương Tấn Nhựt, Lê Văn Thức, Trần Trọng Tuấn, Trương Thị Diệu Hiền, Hoàng Xuân Chiến, Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Bá Nam, Vũ Quốc Luận 689-702
Ảnh hưởng của các yếu tố đến sự tạo thành aminoreductone trong phản ứng Maillard Tóm tắt PDF
Vũ Thu Trang, Lâm Xuân Thanh 703-708
Nghiên cứu, lựa chọn điều kiện nuôi cấy và lên men chủng vi khuẩn Pseudomonas putida để thu nhận enzyme uricase Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Hà, Trần Đình Mấn, Trần Thị Hoa 709-718
Đặc điểm lipid và acid béo của cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nguyện, Nguyễn Ngọc Trâm Anh 719-728
Tác dụng kháng khuẩn của màng polylactic acid - nisin Tóm tắt PDF
Trần Thanh Thủy, Hoa Thị Minh Tú, Phạm Thị Thu Phương, Nguyễn Quốc Việt, Bùi Thị Thanh Mai, Trần Đình Mấn, Lê Thanh Bình 729-735
Nghiên cứu hiệu ứng kích kháng bệnh của β-glucan cắt mạch bằng phương pháp chiếu xạ đối với cá rô phi Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Quốc Hiến, Đặng Văn Phú 737-745
Xác định các thông số động học của fructosyltransferase (FTS) bằng phương pháp mô phỏng luyện kim (SA -Simulated Anneaning) Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Ánh, Lư Nhật Vinh 747-755
Thiết kế tối ưu bóng bán dẫn xuyên hầm sử dụng chuyển tiếp dị chất liên tục Si/SiGe cho ứng dụng công suất thấp Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Chiến, Lưu Thế Vinh 757-768
Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ lên tính chất quang của tinh thể nano CuInS2 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Quang Liêm 769-777
Đánh giá ô nhiễm arsen trên lưu vực sông hồng: quan trắc tần suất cao kết hợp với phân tích không gian GIS Tóm tắt PDF
Đặng Thị Hà, Alexandra Coynel, Cecile Grosbois 779-788
Chuyển biến ausfferit trong công nghệ chế tạo gang cầu tôi đẳng nhiệt (ADI) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Dũng 789-795


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP