T. 50, S. 6 (2012)

Mục lục

Articles

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Tóm tắt PDF
Vũ Đức Thi 679-703
ĐIỀU KHIỂN CHỦ ĐỘNG CÁC KẾT CẤU BỊ KÍCH THÍCH DO ĐỘNG ĐẤT BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA TỬ Tóm tắt PDF
Bùi Hải Lê, Nguyễn Cát Hồ, Trần Đức Nhung, Vũ Như Lân, Bùi Thị Mai Hoa 705-734
CÁC MÃ XYCLIC VÀ XYCLIC CỤC BỘ TRÊN VÀNH ĐA THỨC Tóm tắt PDF
Nguyễn Bình 735-749
VẬT LIỆU KHUNG CƠ KIM (MOFs): CÁC ỨNG DỤNG TỪ HẤP PHỤ KHÍ ĐẾN XÚC TÁC Tóm tắt PDF
Lê Thành Dũng, Nguyễn Thanh Tùng, Phan Thanh Sơn Nam 751-766
CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Hùng 767-793
ĂN MÒN VÀ PHÁ HỦY VẬT LIỆU KIM LOẠI TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ QUYỂN NHIỆT ĐỚI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Liên 795-823
ĐIỂM LẠI CÁC NGHIÊN CỨU HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC MỘT SỐ LOÀI SINH VẬT BIỂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2012 Tóm tắt PDF
Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Phương Thảo, Trần Hồng Quang, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Hùng, Phan Văn Kiệm 825-837
CÁC KHÍA CẠNH CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP TƯƠNG LAI Tóm tắt PDF
Rainer Jonas, Manfred Kern 839-857
CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT TRONG THẾ KỈ XXI: TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH THỨC Tóm tắt PDF
Dương Tấn Nhựt, Hoàng Xuân Chiến 859-874
CÔNG NGHỆ ADENOVIRUS VECTOR VÀ ỨNG DỤNG TRONG KÍCH ỨNG MIỂN DỊCH GIA CẦM Tóm tắt PDF
Phạm Việt Cường, Nguyễn Thị Kim Cúc 875-889
SỰ LIÊN KẾT TÍCH HỢP CỘNG NĂNG CỦA KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ ĐIỆN TỬ Tóm tắt PDF
Phan Bùi Khôi, Bành Tuấn Long 891-898
THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG ĐỐI VỚI NHIÊN LIỆU TRONG TƯƠNG LAI – GÓC NHÌN TỪ VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Hồ Sĩ Thoảng 899-922
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Ngô Hoài Châu, Ngô Quốc Bưu, Nguyễn Văn Hà 923-941
PHÁT TRIỂN NHIÊN LIỆU SINH HỌC HƯỚNG ĐẾN XÂY DỰNG MÔ HÌNH BIOMASS TOWN Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phan Đình Tuấn 943-949


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP