T. 50, S. 2 (2012)

Mục lục

Articles

QUAN HỆ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA TRONG XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHUẦN Tóm tắt PDF
Nguyễn Cát Hồ, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Văn Long, Lê Ngọc Hưng 133-150
THIẾT BỊ TOÀN QUANG ĐA CHỨC NĂNG DỰA VÀO CẤU TRÚC GIAO THOA ĐA MODE 5×5 TRÊN VẬT LIỆU SOI DÙNG CHO ỨNG DỤNG XỬLÍ TOÀN QUANG Tóm tắt PDF
Lê Trung Thành 151-158
ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH QUÁ ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN SỬ DỤNG MÔ HÌNH ĐẲNG TRỊ MỘT MÁY PHÁT VÀ MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO Tóm tắt PDF
Trần Kỳ Phúc, Vũ Toàn Thắng, Lê Thị Thanh Hà 159-167
PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRONG GIA CÔNG CHÍNH XÁC BỀ MẶT CHI TIẾT QUANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Minh Phương 169-181
GIẢM TÁC DỤNG RUNG LÊN TAY BẰNG SỬ DỤNG GĂNG TAY CHỐNG RUNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khang, Triệu Quốc Lập, Nguyễn Anh Tuấn 183-195
NÂNG CAO ĐỘC LỰC DIỆT RỆP ĐÀO CỦA CHỦNG NẤM KÍ SINH CÔN TRÙNG LECANICILLIUM BẰNG ĐỘT BIẾN TIA CỰC TÍM (UV) VÀ N-METHYL-N’-NITRO-N-NITROSOGUANIDINE (NTG) NHẰM SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC Tóm tắt PDF
Vũ Văn Hạnh, Lê Thị Thùy Dương, Quyền Đình Thi, Nguyễn Thị Thu Thủy 197-209
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN MỘT SỐ GIỐNG MÍA TRONG TẬP ĐOÀN Ở VIỆT NAM VÀ CHỌN LỌC CHỈ THỊ SSR NHẬN BIẾT DÒNG GIỐNG CÓ HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG CAO Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Trữ, Nguyễn Đức Thành, Hồ Hữu Nhị, Lê Thị Bích Thủy 211-218
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ƯA NHIỆT SINH α-AMYLAZA BỀN NHIỆT PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Trang, Nguyễn Thị Đà, Trần Đình Mấn 219-229
KHẢO SÁT AN TOÀN VỆ SINH SẢN XUẤT NEM CHUA Ở HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Lê Thanh Mai, Đỗ Thị Nhung, Lê Mai Hương, Trần Thị Minh Khánh, Văn Việt Quyên 231-237
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP CATION KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA MỘT SỐ HỆ TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY BIẾN TÍNH DẦU DỪA Tóm tắt PDF
Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Thường 239-246
CHẾ TẠO VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẤY CÀ PHÊ SỬ DỤNG KẾT HỢP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ SINH KHỐI Tóm tắt PDF
Mai Thanh Phong, Phan Đình Tuấn 247-252
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CÂY TRÔM LEO Tóm tắt PDF
Lê Chí Hoan, Nguyễn Thùy Linh, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Djaja D. Soejarto, Nguyễn Văn Hùng, Châu Văn Minh 253-258
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN BACILLUSSINH LIPASE KIỀM TỪ RỪNG NGẬP MẶN Tóm tắt PDF
Dương Minh Lam, Vũ Thị Lý 259-266
NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG Tóm tắt PDF
Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân, Trần Như Quỳnh


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP