Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Trần

 • S. 8 (2016) - NÔNG HỌC
  ẢNH HƯỞNG CỦA AXIT SALICYLIC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON DƯA CHUỘT TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2016) - NÔNG HỌC
  ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG VÀ SINH LÝ CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG DƯA CHUỘT BẢN ĐỊA VIỆT NAM (Cucumis sativus L.) KHI BỊ HẠN Ở GIAI ĐOẠN CÂY CON
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2015) - NÔNG HỌC
  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÁC DÒNG LÚA CÓ NỀN DI TRUYỀN INDICA NHƯNG MANG MỘT ĐOẠN NHIỄM SẮC THỂ THAY THẾ TỪ LÚA DẠI Oryza rufipogon HOẶC LÚA TRỒNG JAPONICA
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2015) - NÔNG HỌC
  HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CỦA DUNG DỊCH DINH DƯỠNG HỮU CƠ TRONG SẢN XUẤT THỦY CANH TĨNH ĐỐI VỚI RAU MUỐNG
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004