Chi tiết về Tác giả

Mai Hương, Phạm

  • S. 5 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ SẤY TỚI CHẤT LƯỢNG BỘT MÀNG ĐỎ HẠT GẤC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004