Chi tiết về Tác giả

Bá Hiên, Nguyễn

 • S. 9 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM (INFECTIOUS BRONCHITIS) Ở GÀ ĐẺ TRỨNG TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) PHÂN LẬP TỪ ĐÀN GÀ NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2015) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA VIRUS GÂY RA DỊCH TIÊU CHẢY CẤP Ở LỢN (PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - PED) TẠI QUẢNG TRỊ, THÁI NGUYÊN VÀ THÁI BÌNH TỪ NĂM 2013 – 2014
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004