S. 3 (2016)

Mục lục

NÔNG HỌC

Phát triển dòng lúa (Oryza sativa L.) chống chịu ngập thông qua khai thác nguồn gen Sub1 để chuyển vào giống lúa địa phương và dòng cải tiến Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Lang, Nguyen Thanh Hoa, Pham Thi Thu Hà, Nguyen Van Hieu, Nguyen Ngoc Huong, Bui Chi Buu, Russell Reinke, Tran Bao Toan, Abdelbagi M. Ismail, Reiner Wassmann 307
Ảnh hưởng của điều kiện mặn đến sinh trưởng và năng suất của cây diêm mạch ở giai đoạn ra hoa Tóm tắt PDF
Nguyen Viet Long 321
Đánh giá các dòng ngô nếp tím phục vụ chọn tạo giống ngô nếp lai Tóm tắt PDF
Pham Quang Tuan, Nguyen The Hung, Nguyen Viet Long, Nguyen Thi Nguyet Anh, Vu Van Liet 328
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CHÍNH CỦA SÂU ĐỤC THÂN CÓI Bactra venosana Zeller (Lepidoptera: Tortricidae) Tóm tắt PDF
Nguyễn Phạm Hùng, Nguyễn Văn Chí, Đỗ Xuân Đạt, Nguyễn Nam Hải, Thế Thành Nam, Phạm Thị Vượng, Hồ Thị Thu Giang 338
HIỆU QUẢ CỦA BÓN ĐẠM THEO BẢNG SO MÀU LÁ VÀ BÃ BÙN MÍA ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ HẤP THU ĐẠM CỦA CÂY MÍA TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Kim Quyên, Ngô Ngọc Hưng 346
ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN XỬ LÝ COLCHICINE ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO ĐA BỘI Ở HÀNH CỦ (Allium cepa L., Aggregatum group) Tóm tắt PDF
Trần Thị Minh Hằng, Phạm Thị Minh Phượng, Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Thị Ngấn 360
ẢNH HƯỞNG CỦA KALI BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Đình Vinh, Phạm Văn Chương 367
ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG NGẢI CỨU TRONG ĐIỀU KIỆN THU HÁI TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Ninh Thị Phíp, Nguyễn Thị Thanh Hải 377

CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH NUÔI HÀU CỬA SÔNG (Crassostrea rivularis) TRONG BÈ Ở TỈNH BẠC LIÊU Tóm tắt PDF
Phạm Minh Đức, Trần Thị Thu Thảo, Trần Ngọc Tuấn 384
KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ RI VÀ CON LAI (RI-SASSO-LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI TẠI AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Mùi, Phạm Kim Đăng 392
BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA ENDO-1,4-β-XYLANASE CHỊU NHIỆT, HOẠT ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT NHẰM ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI Tóm tắt PDF
Đặng Thị Kim Anh, Thân Thị Hương, Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Tất Thành, Vũ Nguyên Thành, Lisbeth Cecilia Olsson 400

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI VÀ ĐÁNH GIÁ THÍCH HỢP ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP KHU VỰC VEN ĐÔ THÀNH PHỐ HÀ TĨNH Tóm tắt PDF
Hồ Huy Thành, Đào Châu Thu, Trần Quốc Vinh 409
TÍNH CHẤT ĐẤT VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG ĐẤT CỦA CÁC LOẠI SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ Tóm tắt PDF
Phan Văn Khuê, Nguyễn Văn Dung, Nguyễn Xuân Thành 422

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Ảnh hưởng của sấy nóng lên thành phần hóa lý và chất lượng cảm quan màu sắc của khoai nghệ vàng (Ipomoea batatas L. Lam.) Tóm tắt PDF
Le Canh Toan, Hoang Quoc Tuan 432
Đánh giá chất hữu cơ trong đất sử dụng mạng cảm biến không dây Tóm tắt PDF
Nguyen Van Linh 439
XÁC ĐỊNH TUỔI SINH HỌC CHO GIỐNG CÀ CHUA SAVIOR TRỒNG VỤ XUÂN HÈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH Tóm tắt PDF
Trần Thị Định, Trần Thị Lan Hương 451
ĐÁNH GIÁ CÁC KỸ THUẬT LỰA CHỌN ĐẶC TRƯNG CHO BÀI TOÁN PHÂN LOẠI BIỂU HIỆN GEN Tóm tắt PDF
Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Thủy 461
THUẬT TOÁN MỚI ĐIỀU CHỈNH TỐI ƯU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TẦNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Văn Đạt 469
THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG THU THẬP DỮ LIỆU CÁC THÔNG SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY HOA ĐỒNG TIỀN TRONG NHÀ LƯỚI Tóm tắt PDF
Ngô Trí Dương, Nguyễn Văn Điều 477
TẠO CẢM BIẾN TỪ NANO VÀNG VÀ ADN CHỨC NĂNG ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH ION THỦY NGÂN TRONG NƯỚC Tóm tắt PDF
Đồng Huy Giới, Bùi Thị Thu Hương, Phí Thị Cẩm Miện, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Đỗ Đức Nam 491


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004