S. 24 (2019)

Mục lục

Bài viết

01. PHÂN CẤP NGUY CƠ RỦI RO DO HẠN HÁN VÀ MƯA LỚN, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG, VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Thái Thị Thanh Minh, Trần Xuân Hiền, Tae Yoon Park
02. QUÁ TRÌNH KẾT HẠT BÙN SINH HỌC HIẾU KHÍ TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG THỰC TIỄN Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Thuấn
03. SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC TẠI HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Khải, Vũ Đình Tuấn, Lê Thị Thu Thanh, Bùi Thị Huế, Nguyễn Thị Hồng Hạnh
04. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY MẶT VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NHUỆ - ĐÁY TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Tóm tắt PDF
Phạm Thị Đức, Nguyễn Kiên Dũng
05. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT LƠ LỬNG TRONG NƯỚC MẶT TRÊN CƠ SỞ CHỈ SỐ VẬT CHẤT LƠ LỬNG CHUẨN HÓA NSMI, THỬ NGHIỆM CHO KHU VỰC VEN BIỂN CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lệ Hằng, Phạm Thị Thu Hương, Trịnh Lê Hùng
06. CHUYỂN ĐỔI RINEX PHIÊN BẢN 2.11 SANG PHIÊN BẢN 3.01 Tóm tắt PDF
Bùi Thị Hồng Thắm, Vy Quốc Hải
07. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH HÀ TĨNH Tóm tắt PDF
Bùi Sỹ Bách
08. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT VÀ THỰC NGHIỆM TẠI XÃ VĂN TIẾN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC Tóm tắt PDF
Bùi Ngọc An
09. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT VÀNG MÃ XÃ SONG HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH Tóm tắt PDF
Trần Anh Thư, Nguyễn Thị Phương Mai
10. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG HRAPS TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SAU BỂ TỰ HOẠI Tóm tắt PDF
Dương Thị Hậu
11. XÁC LẬP LUẬN CỨ KHOA HỌC NHẰM HÀI HÒA MỐI QUAN HỆ GIỮA BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VỚI SINH KẾ BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở CÁC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN, VẬN DỤNG VÀO KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN CÙ LAO CHÀM - HỘI AN Tóm tắt PDF
Uông Đình Khanh, Lưu Thế Anh, Lê Thị Thu Hiền, Lê Bá Biên, Vương Tấn Công
12. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH CỦA SÉT HỮU CƠ CHỐNG NHÔM TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ PHẨM XANH TRỰC TIẾP DB - 53 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
13. NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỔI MỚI SINH THÁI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT BIA QUẢNG NGÃI Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Thị Thu Hồng, Đỗ Thị Ngọc Thúy, Chu Duy Bắc, Lê Minh Hằng, Trần Thanh Chi
14. PHÂN VÙNG TÂY BẮC THEO TIẾP CẬN ĐỊA SINH THÁI - XÃ HỘI Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Ngọc Khánh, Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thu Nhung, Nguyễn Minh Nguyệt, Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Thị Mai Phương
15. TƯNG BỪNG NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP 2019 Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Mạnh