S. 22 (2018)

Mục lục

Bài viết

01. ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) PHÂN LOẠI TIÊU CHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LŨ PHỤC VỤ PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM Tóm tắt PDF
Đặng Tuyết Minh, Vũ Anh Tuân
02. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG DO LŨ LỤT LƯU VỰC SÔNG THẠCH HÃN THUỘC TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Quang, Thi Văn Lê Khoa
03. LƯỢNG GIÁ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG GIÁN TIẾP CỦA RỪNG NGẬP MẶN XUÂN THỦY, NAM ĐỊNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Viết Thành, Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Thị Thiện, Lương Thị Yến
04. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TRONG THIẾT KẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG THÁC HUỐNG Tóm tắt PDF
Cấn Thị Thanh Hiền, Trương Vân Anh, Lê Thu Trang
05. ĐA DẠNG THỰC VẬT TRONG CÁC HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN KHU VỰC VEN BIỂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Tóm tắt PDF
Lưu Văn Huyền, Nguyễn Chiến Thắng
06. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG LAM BẰNG MÔ HÌNH MIKE SHE Tóm tắt PDF
Trần Duy Kiều, Lê Thị Thường
07. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ DỰ BÁO, CẢNH BÁO CẤP ĐỘ RỦI RO DO BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TẠI KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ Tóm tắt PDF
Trần Cảnh Dương
08. QUẢN LÝ CHUYỂN DỊCH ĐẤT ĐAI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Anh Tuấn
09. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CHI TIẾT CẤP ĐỘ RỦI RO DO NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG CÁI PHAN RANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ THỐNG PHÂN CẤP Tóm tắt PDF
Bùi Văn Chanh, Võ Anh Kiệt, Đặng Văn Dũng
10. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH CỦA KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thanh Thủy
11. MỘT SỐ THUẬT TOÁN ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN GIAN LẬN THANH TOÁN THẺ TÍN DỤNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Loan
12. KIỂM TOÁN TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TẠI MỎ ĐÁ VÔI HỐ DÙNG, XÃ ĐỒNG TÂN, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thơm, Nguyễn Tuấn Khôi, Phạm Thị Trang
13. CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA BỆNH VIỆN MẮT - TAI MŨI HỌNG - RĂNG HÀM MẶT AN GIANG BẰNG CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC MBR Tóm tắt PDF
Kiều Đỗ Minh Luân, Dương Hoàng Phúc
14. HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUẢN LÝ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHỢ AN CỰU, THÀNH PHỐ HUẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Cẩm Yến, Nguyễn Đăng Hải, Lê Quang Cảnh