Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 23 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

13. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Kiều Đỗ Minh Luân, Lý Thị Thúy Phượng

Tóm tắt


Nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản tại Công ty Cổ phần Nam Việt thông qua khảo sát thực địa và quan trắc thực tế. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đều đạt hiệu quả xử lý cao: COD đạt 96,86%; BOD5 đạt 97%; SS đạt 92,4%; Nitơ tổng đạt 97%; Amoni đạt 95%; Photpho tổng đạt 93,33%; Dầu mở động thực vật đạt 98%; Coliform đạt 96% và điều nằm trong quy chuẩn môi trường QCVN 11:2015/BTNMT. Công ty cần nâng cao ý thức của công nhân trong việc chủ động vớt lượng mỡ từ song chắn rác đến hố gom, giúp cho công nghệ xử lý tốt hơn, tránh tình trạng tắc nghẽn máy bơm do mỡ đóng, hạn chế sử dụng hóa chất tẩy rửa trong công ty vì nó gây ảnh hưởng đến vi sinh được nuôi trong bể sinh học để đảm bảo cho hệ thống xử lý nước thải hoạt động hiệu quả.

Toàn văn: PDF