Chi tiết về Tác giả

Thái, Nguyễn Quang Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

  • S. 1 (2019) - VẤN ĐỀ HÔM NAY
    Bước tiến toàn diện năm 2018, hứa hẹn năm 2019 tốt hơn
    Tóm tắt  PDF