Chi tiết về Tác giả

Vnukov, Konxtantin Vaxilevich Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội