Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công nghệ cho phép con người thở dưới nước

Đặng Ngọc Tú

Tóm tắt


Công nghệ cho phép con người thở dưới nước

Toàn văn: PDF