Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bốn vấn đề đảm bảo ổn định kinh tế thế giới

Phúc Tiến

Tóm tắt


Thế giới cần làm gì để có được một năm yên bình về chính trị, kinh tếvà tài chính? Đó là câu hỏi đã được nhiều người quan tâm. Dưới đây chúng tôi xin tóm lược bài viết của Giáo sư Barry Eichengreen, cựu cố vấn cấp cao IMF, về vấn đề này.Bài tóm lược của chúng tôi có bổ sung thêm một số tư liệu tham khảo khác nhằm làm rõ hơn nhận định của tác giả.

Toàn văn: PDF