Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một vài dự báo về triển vọng kinh tế thế giới năm 2019

Phạm Văn Hiếu

Tóm tắt


Dự báo về triển vọng kinh tế thế giới năm 2019 được các tổ chức quốctế lớn như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác vàPhát triển kinh tế (OECD) đưa ra gần đây và cách đây hơn một năm có những điểmchung những khác biệt do sự biến động của tình hình thế giới cũng như do cách tiếpcận. Dù các dự báo này có khác nhau nhưng nó luôn có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoạch định chính sách KT-XH của các quốc gia cũng như với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi chủ thể cần và có thể khai thác mặt thuận lợi, khắc phục những hạn chế, thậm chí có thể biến khó khăn của người khác thành thuận lợi của mình thông qua các quyết sách mau lẹ và tích cực.

Toàn văn: PDF