Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cần điều chỉnh lớn chính sách thu hút và sử dụng FDI

Bùi Trinh

Tóm tắt


Các nhà đầu tư nước ngoài đã có 30 năm đầu tư vào Việt Nam, đónggóp quan trọng, bổ sung các nguồn vốn để phát triển, công nghiệp và xuất khẩu. Tuynhiên, so với kỳ vọng, vốn FDI vẫn chưa phát huy được các lợi thế trong việc đầu tưcông nghệ cao, trong việc phát huy lan tỏa và đào tạo nguồn nhân lực. Bài viết đề xuấtnhững ý kiến mới để nâng cao hiệu quả của khu vực vốn FDI và tăng cường sự lan tỏavới kinh tế trong nước.

Toàn văn: PDF