Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

KP6, Đường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM

Đầu mối

Huỳnh Tiến Đạt
Biên tập viên
Đại học Nông lâm TP.HCM
KP6, Đường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 02837245670
Email: dat.huynhtien@hcmuaf.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn