Chi tiết về Tác giả

Thanh Mai, Phan Thị Viện Gia đình và Giới

 • S. 3 (2011) - Articles
  Sự hòa nhập với môi trường mới và những khó khăn của nữ lao động xuất khẩu tại Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2012) - Articles
  Chăm sóc và giáo dục con trong gia đình có vợ hoặc chồng di cư lao động
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2012) - Articles
  Tổng quan về cuộc sống gia đình của người di cư lao động tự do
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP