Chi tiết về Tác giả

Chinh, Ngo Thi

  • T. 16, S. 2 (2006) - Articles
    Nét mới trong hôn nhân người Chăm Hồi giáo mới (Islam) (Khảo sát tại xóm Hà Ban II, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang)
    Tóm tắt


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP