Chi tiết về Tác giả

Hồng Hải, Lê Thị Viện Gia đình và Giới

 • S. 3 (2010) - Articles
  Tình hình lao động việc làm của nữ thanh niên
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2012) - Articles
  Quyền quyết định đối với nhà, đất ở của vợ và chồng trong gia đình hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2012) - Articles
  Vai trò trụ cột kinh tế trong gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay: Nam giới và những chiến lược khẳng định nam tính
  Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP