Chi tiết về Tác giả

Giang, Hồ Ly Ban đào tạo và phát triển nhân lực. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

  • S. 1 (2012) - Articles
    Thiết chế truyền thống dòng họ và gia đình người Hmông Trắng ở xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP