Chi tiết về Tác giả

Lisa, Drummond Bộ môn Khoa học xã hội, Khoa nghệ thuật, Đại học York

  • T. 19, S. 3 (2009) - Articles
    Hà Nội 5000 hồ Hoàn Kiếm: Sử dụng nghệ thuật thu hút giới trẻ quan tâm đến tương lai của đô thị
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP