Chi tiết về Tác giả

Minh Hảo, Bùi Thị Trường đại học Y Hà Nội

  • S. 6 (2012) - Articles
    Văn hóa nhóm và việc sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine trong nhóm nam tình dục đồng giới tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP